Extra eisen verlenging noodsteun, reiskostenvergoeding in de crisis en eenvoudig geld lenen

‘Extra eisen verlenging noodsteun’

Het kabinet wil steunmaatregelen voor bedrijven verlengen “zolang dat nodig is”, maar is bezig om extra voorwaarden in te bouwen voor een tweede ronde aan steunmaatregelen. Dat meldt de NOS. Veel partijen in de Tweede Kamer hebben de wens om eisen te stellen voordat bedrijven weer steun krijgen. De VVD twijfelt over extra voorwaarden aan bedrijven, omdat die lastig uit te voeren zouden zijn. Die partij wil het liever bij een moreel appel houden.

Lees alles over de eisen verlenging noodsteun

Reiskostenvergoeding in de crisis?

Veel mensen werken thuis. Bij reiskostenvergoeding op declaratiebasis is dat geen punt. Er wordt immers niks gedeclareerd.

Als medewerkers door de coronacrisis thuiswerken en niet tussendoor naar het werk gaan, mag je de vaste reiskostenvergoeding onbelast doorbetalen tijdens de lopende maand en de maand die daarop volgt (meestal maart/april). Daarna is er sprake van te belasten loon.

Verplicht om de vergoeding te betalen? Kijk hiervoor naar de eventuele cao of de individuele arbeidsovereenkomst. Meestal kent de overeenkomst een bepaling dat bij bijzondere omstandigheden de werkgever bevoegd is eigenhandig de overeenkomst te wijzigen.

Het coronavirus is volgens Tips & Advies Belastingtips voor BV en dga ‘zeker’ een bijzondere omstandigheid. “Los van een dergelijke bepaling (…) bent u, ingeval de cao of arbeidsovereenkomst niet anders bepaalt, niet verplicht om de vergoeding onbelast te blijven verstrekken, als er niet langer naar de werkplek wordt gereisd.”

Nieuws Westerkwartier/Noordenveld

Gemeente Westerkwartier en Gemeente Noordenveld hebben naast de standaard Tozo-bijstand een Tozo-overbruggingskrediet beschikbaar. Ondernemers kunnen dit krediet van €10.157 zonder afsluitprovisie en tegen 2% rente eenvoudig aanvragen via de website van de gemeente. De aflossing hierop gaat pas vanaf 1 januari 2021 in. Andere gemeenten hebben andere bedragen en voorwaarden.

Info Westerkwartier
Info Noordenveld