Nieuwjaarsbrief, 9 actie- en aandachtspunten

Nieuwjaarswens: nieuw optimisme

De wereld heeft een pittig coronajaar achter de rug. We hopen dat we ergens in 2021 nieuw optimisme mogen verwelkomen. Vroeg of laat zal het beter worden. Daarom: gelukkig nieuwjaar, de beste wensen. Naast de nieuwjaarswens bestaat deze nieuwjaarsbrief uit een serie actie- en aandachtspunten. Zorg dat je niets mist, want het is belangrijk voor verloning.

1. Doorsturen informatie instellingen
Actiepunt | Je hebt informatie ontvangen van diverse instellingen (bijvoorbeeld de Belastingdienst, pensioenfondsen en eventuele overige fondsen). Ook ontvang je misschien nog nieuwe informatie van dit soort instellingen.
• Wij vragen je om een kopie van deze beschikkingen zo snel mogelijk door te sturen. Op die manier waarborgen we de tijdige verwerking van de januari-salarissen.
Het aanleveren van de gegevens kan zoals gewoonlijk via e-mail of door het uploaden in ‘Mijn LoonDossier’.

Heb je de kopieën al doorgestuurd? Dan kun je dit actiepunt overslaan.

2. Urgent: kopie WHK-premie mailen
Actiepunt | We hebben een kopie nodig van de ‘Mededeling Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Whk’.
• Maak een kopie wanneer je de beschikking ontvangen hebt en stuur die door naar info@avps.nl.* *Uitgezonderd DGA’s en stamrechtuitkeringen.
De kopie is nodig zodat we ook dit jaar de loonaangifte richting de Belastingdienst goed kunnen verzorgen.

Zonder deze kopie is verloning niet mogelijk.

Heb je de kopie al gemaild? Dan kun je dit actiepunt overslaan.

Voorbeeld Whk-beschikking

3. eHerkenning diverse sectoren
Actiepunt | Klanten in Bouw en Reiniging dienen ons te machtigen, evenals klanten in de sector Metaal & Techniek.

Inloggen gebeurt sinds enige tijd via eHerkenning op het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP, voor Bouw en Reiniging) of via Inzendportaal.nl (voor Metaal & Techniek). Daardoor zijn eerdere machtigingen komen te vervallen.
• Daarom moet er een nieuwe ‘ketenmachtiging’ worden afgegeven.
Dit is noodzakelijk om ons de aan- en afmeldingen van personeel te laten verzorgen, evenals de periodieke loonopgave of jaarlijkse salarisopgave. Klik op de onderstaande knop om de ketenmachtiging te regelen.

Deze machtiging reeds voltooid? Dan kun je dit actiepunt overslaan.

AvPS machtigen

4. Aanlevering gegevens via website
Mogelijk actiepunt | Wil je medewerkers aanmelden, doe dit dan via het online formulier op onze website. In principe loopt dit altijd goed. Bovendien werkt het vlotter. Loop je tóch nog ergens tegenaan? Stuur dan een mailtje. Ook het aanleveren van werkgeversgegevens (werkgever aanmelden) kan via de site.

Medewerkers aanmelden

5. Doorvoeren aanpassingen 2021
Mogelijk actiepunt | In 2021 zijn er aanpassingen binnen de loonadministratie. Aanpassingen die wettelijk verplicht zijn, zoals cao-verhogingen en uitkeringen, voeren wij automatisch door. Hierbij kun je denken aan de forfaitaire bedragen en de wettelijke minimum (jeugd)lonen. Let op: overige bedragen zullen zonder schriftelijke opdracht uwerzijds niet door ons worden aangepast.

6. Salarisverwerking januari
Aandachtspunt | De salarissoftware wordt optimaal bijgewerkt op basis van de nieuwe premiepercentages en aanvullende informatiestromen. Om die reden kan het voorkomen dat de uiteindelijke salarisverwerking iets later klaarstaat dan je normaal gewend bent. Uiteraard wordt alles heel zorgvuldig verwerkt.

7. Werkkostenregeling (WKR)
Aandachtspunt | De vrije ruimte van de WKR wordt verlaagd. Over de eerste €400.000 van de fiscale loonsom is de vrije ruimte 1,7%. Over het deel van de loonsom boven €400.000 gaat het om 1,18%.

8. WW-premie 2021
Aandachtspunt | De hoge WW-premie daalt naar 7,7%. De lage WW-premie is vijf procentpunt minder: 2,7%. De tijdelijke uitzondering voor herziening van de WW-premie bij overwerk loopt nog door.

9. Individuele jaaropgaven 2020
Aandachtspunt | De individuele jaaropgaven over 2020 worden uiterlijk 31 januari 2021 in ‘Mijn LoonDossier’ geplaatst/gemaild.