NOW 3.2, werkgeverstesten en meer

De NOW 3.2 gaat bijna open, er komt een stimulans voor de werkgeverstesten en er volgt meer toezicht rond thuiswerken.

Bijna: aanvraagperiode NOW 3.2

NOW 3.2 Bijna open
Aanvraag open vanaf 15 februari

De aanvraagperiode voor de NOW 3.2 gaat bijna open, namelijk op 15 februari. Het betreft hier de tegemoetkoming in de loonkosten over de periode januari, februari en maart 2021. De NOW staat bekend als Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid.

Informatie NOW

Werkgeverstesten bij eigen locatie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil werkgevers stimuleren eigen teststraten op te zetten. Het gaat voornamelijk om organisaties in de logistiek, distributie- en productiebedrijven. Ook sommige contactberoepen en bedrijven die belang hebben bij maatwerk kunnen meedoen.

Bij dit soort partijen is thuiswerken bijna onmogelijk. Het platform Werkgeverstesten.nl biedt werkgevers ondersteuning voor een eigen teststraat op de werklocatie.

Het ministerie biedt bedrijfsartsen en arbodiensten die werknemers testen in opdracht van werkgevers een financiële tegemoetkoming. Er is uitgegaan van de kosten die gemaakt moeten worden voor het afnemen en analyseren van de testen.

Bedrijfsartsen en arbodiensten kunnen maandelijks factureren aan het ministerie van VWS zodra zij zich hebben aangemeld. Sinds 1 februari is aanmelden mogelijk via Rijksoverheid.nl.

Werkgeverstesten

Controle bedrijven rond thuiswerken
Er is nog verbetering mogelijk op het gebied van thuiswerken. “Nu er een derde golf dreigt, moeten we alles op alles zetten”, aldus de Rijksoverheid. Medio februari komen er extra criteria.

Toezichthouders zullen met interventies handelen naar meldingen over niet-opvolging van die extra criteria. Op plekken waar het écht mis gaat, kan sluiting van panden volgen (via de spoedwetswijziging).

Om vitaal thuiswerken verder te stimuleren en te ondersteunen maakt het kabinet vijf miljoen euro vrij. Volgens onderzoek is de werksetting de op twee na grootste besmettingsbron tijdens deze coronacrisis.

Aanvullende maatregelen thuiswerken