NOW geldt nu ook voor september, variant bedacht op ‘ontslagboete’

NOW geldt nu ook voor september!

Het eerste noodpakket gold voor maart, april en mei. Recent werd een verlenging aangekondigd van 3 maanden, met enkele wijzigingen in de voorwaarden. Nu is bekendgemaakt dat het tweede steunpakket hoogstwaarschijnlijk 4 maanden gaat gelden, september komt erbij.

Dit betekent onder andere verlenging van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Een extra maand tegemoetkoming in loonkosten!

Variant bedacht op ‘ontslagboete’

De eerder voorgestelde afschaffing van de ontslagboete was een beladen onderwerp. Er is nu een variant bedacht met een soort ‘ontslagboete’ in afgezwakte vorm: werkgevers die 20 of meer medewerkers ontslaan, moeten hierover een akkoord bereiken met de vakbonden of de ondernemingsraad.

Wanneer de werkgevers de ontslagen toch doordrukken zonder overleg met deze partijen, volgt er een boete van 5% over de totale loonsubsidie van het al het personeel. Op die manier hoopt de overheid massaontslagen te beperken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons. Wij staan u graag te woord.