Samenvatting: nieuw noodpakket om bedrijven en zelfstandigen overeind te houden

Samenvatting: nieuw noodpakket om bedrijven en zelfstandigen overeind te houden

17-3-2020 presenteerde het kabinet een nieuw noodpakket voor het overeind houden van bedrijven en zelfstandigen.

Een samenvatting:

Noodfonds i.p.v. werktijdverkorting

Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) vervangt de werktijdverkortingsregeling (WTV). WTV was niet snel en goed genoeg toepasbaar op de extreme situatie door de coronacrisis.

  • Afhankelijk van het omzetverlies, betaalt de overheid tot maximaal 90% van het salaris.
    100% omzetverlies, 90% tegemoetkoming loonsom. 50% omzetverlies, 45% tegemoetkoming loonsom. 25% omzetverlies, 22,5% tegemoetkoming loonsom.
  • Al een aanvraag voor WTV gedaan? Je aanvraag wordt beschouwd als aanvraag voor de nieuwe noodmaatregel. Je hoeft niets te doen en je krijgt vanzelf bericht.
  • Let op. Dit bericht is ter informatie: op dit moment kun je (nog) geen NOW-aanvraag indienen.

Handige linkjes voor nu:

Direct hard getroffen? 4.000 euro

Hard getroffen ondernemers krijgen een noodvoorziening van 4.000 euro voor de komende drie maanden. ’t Gaat onder andere om horeca, de cultuursector en de reisbranche, maar ook om schoonheidssalons en kappers. De onderneming moet buiten de eigen woning staan.

Dit bericht is ter informatie, de exacte voorwaarden zijn nog niet bekend. De oplossing wordt uitgewerkt. De Europese Commissie moet eerst nog oordelen over de (geoorloofde) staatssteun.

Lees er meer over

Gift voor zelfstandig ondernemers

Het kabinet komt met een tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers). Door een versnelde procedure kunnen zelfstandigen aanvullende inkomensondersteuning voor het levensonderhoud krijgen (voor een periode van drie maanden).

Er wordt niet gekeken naar het inkomen of het vermogen van de partner. Het gaat om een gift tot het minimale bijstandsniveau, terugbetalen hoeft niet. Geduld, deze maatregel wordt juridisch uitgewerkt.

Verder lezen: linkjes Rijksoverheid

Lees jezelf zo goed mogelijk in over álle financiële noodoplossingen voor bedrijven en zelfstandigen. De Rijksoverheid voorziet in waardevolle informatie. Hier kun je alles rustig teruglezen:

Tijdelijk andere bezetting op kantoor

Vanwege de coronacrisis hebben wij een andere bezetting op kantoor:

  • Sandra werkt volledig thuis
  • Merian werkt maandag t/m woensdag van 09.00 – 15.00 uur en donderdag van 11.00 – 17.00 uur
  • Jan werkt maandag t/m woensdag en vrijdag alle ochtenden thuis en is ’s middags op kantoor aanwezig (donderdag is Jan vrij).
  • Bert is ‘s ochtends op kantoor aanwezig en werkt ’s middags thuis.

Het is het handigste om ons te mailen bij vragen of opmerkingen.