Subsidieregeling Praktijkleren
Ons werkgebied - 10149_150 - AvPS werkt vlotter - 2000px

Subsidieregeling Praktijkleren

Er zijn werkgevers die praktijk- of werkleerplaatsen aanbieden, zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Dat leidt tot kosten voor bijvoorbeeld de begeleiding van een leerling, student of deelnemer. Vandaar is er een tegemoetkoming, een subsidieregeling.

Het gaat hier om de Subsidieregeling Praktijkleren. Die richt zich onder andere op kwetsbare groepen, voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is.

Daarnaast op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel.

En tot slot op wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

  • Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Team AvPS kan dit voor je regelen

Intussen is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor het studiejaar 2021/2022. Dat kan tot en met 16 september 2022, 17:00 uur. AvPS loonsucces kan de aanvraag voor je regelen. Mail ons meteen wanneer je van dit aanbod gebruik wilt maken, we verwachten drukte.

Subsidieregeling Praktijkleren: sommige sectoren extra subsidie

  • Er is extra subsidie beschikbaar voor erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie.
  • Dit betreft de leerbedrijven die een mbo bbl-leerplek aanbieden.

Er is ook een aanvullende subsidie voor ‘conjunctuurgevoelige sectoren’ die niet onder de genoemde sectoren vallen.

SBI-codes leidend bij de aanvraag

Bij de aanvraag wordt er gekeken naar SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling. Je kunt je SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de extra subsidie.

Subsidieregeling Praktijkleren - 10149_112 - AvPS werkt vlotter - 2000px

 

Bas Bert

Snel contact opnemen?

Vul hieronder het contactformulier in en geef je vraag of opmerking aan ons door.

  • Velden met een * zijn verplicht.