Belangrijke veranderingen in arbeidsmarktsubsidies vanaf 2025

Juli 2024:

Einde van het Lage-inkomensvoordeel voor Werkgevers

Per 1 januari 2025 komt er een einde aan een belangrijke tegemoetkoming voor werkgevers in Nederland: het lage-inkomensvoordeel (LIV). Deze maatregel, bedoeld als stimulans voor werkgevers om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen, wordt afgeschaft. Dit besluit is onderdeel van een breder pakket aan veranderingen op het gebied van arbeidsmarktbeleid dat door de Eerste Kamer is goedgekeurd.

Waarom wordt het LIV afgeschaft?

Het LIV heeft zich in de praktijk beperkt effectief getoond in het verbeteren van de kansen voor mensen met een laag inkomen. Om die reden heeft het kabinet besloten de vrijgekomen middelen anders in te zetten. Vanaf 2025 worden deze middelen gebruikt voor andere tegemoetkomingen aan werkgevers en ter compensatie voor sociaal ontwikkelbedrijven.

Wat verandert er nog meer?

Naast het afschaffen van het LIV wordt ook het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers geleidelijk afgebouwd. Voor dienstbetrekkingen die zijn gestart op of na 1 januari 2024 zal dit voordeel per 1 januari 2025 worden verlaagd en uiteindelijk per 1 januari 2026 worden afgeschaft. Voor bestaande dienstbetrekkingen blijft het loonkostenvoordeel wel van kracht.

Het kabinet blijft zich inzetten voor een betere arbeidsmarktpositie van 55-plussers door middel van diverse maatregelen uit de seniorenkansenvisie.

Positieve veranderingen in het vooruitzicht

De vrijkomende financiële middelen zullen niet verloren gaan, maar juist ingezet worden voor het structureel maken van andere voordelen, zoals het ‘loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak’. Daarnaast wordt er compensatie geboden aan gemeenten en sociaal ontwikkelbedrijven om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Verruiming van het loonkostenvoordeel voor werknemers met een arbeidshandicap

Vanaf volgend jaar worden ook de criteria verruimd voor het loonkostenvoordeel bij het herplaatsen van werknemers met een arbeidshandicap. Werkgevers komen daardoor in meer situaties in aanmerking voor financiële voordelen wanneer zij deze werknemers gedeeltelijk of geheel ergens anders binnen hun bedrijf herplaatsen.

Hoewel het afschaffen van het LIV een verandering betekent voor werkgevers, biedt het kabinet nieuwe mogelijkheden en compensaties die gericht zijn op een inclusievere arbeidsmarkt. Voor meer informatie over deze veranderingen en hoe ze jouw organisatie kunnen beïnvloeden, blijf op de hoogte via onze website of neem contact op met onze experts.

Bron: Rijksoverheid