HR-dienstverlening door AvPS

HR-dienstverlening door AvPS

AvPS is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het aanbieden van HR-diensten aan diverse klanten. Het HR-landschap is complex en continu in beweging, vooral door veranderingen in wet- en regelgeving en de dynamiek van de arbeidsmarkt. AvPS speelt hierop in door een breed scala aan HR-diensten te bieden, die essentieel zijn voor een efficiënt personeelsbeheer binnen elke organisatie.

Personeels- en salarisadministratie

Een van de kerntaken van AvPS is het verzorgen van de personeels- en salarisadministratie. Dit omvat het nauwkeurig verwerken van salarisgegevens, het bijhouden van personeelsveranderingen, en het zorgen voor een correcte en tijdige salarisuitbetaling. Dit vereist niet alleen kennis van de actuele wet- en regelgeving, maar ook aandacht voor detail en vertrouwelijkheid.

Arbeidscontracten en compliance

Het opstellen, vernieuwen en beëindigen van arbeidscontracten is een ander belangrijk aspect van het HR-werk. AvPS zorgt voor juridisch correcte contracten die voldoen aan de laatste wet- en regelgeving. Dit omvat ook het signaleren van aflopende contracten en het adviseren over verlengingen of beëindigingen, waardoor bedrijven risico’s kunnen verminderen en compliance kunnen waarborgen.

CAO en regelgeving

De specialisten van AvPS houden voortdurend de veranderingen in cao’s en personeelswetgeving in de gaten. Zij implementeren deze veranderingen in het personeelsbeleid van hun klanten, zodat deze altijd up-to-date en conform de wet zijn.

Vraagbaak en advies

Een belangrijke service van AvPS is het fungeren als vraagbaak voor zowel medewerkers als management. Zij beantwoorden vragen over beleid en regelgeving zoals verlof, verzuim, en CAO-gerelateerde kwesties. Dit helpt bedrijven om een duidelijke en consistente lijn te hanteren in hun personeelsbeleid.

Uitstroom van personeel

AvPS biedt ook ondersteuning bij de uitstroom van personeel. Dit kan variëren van advies bij ontslagprocedures tot het begeleiden van exitgesprekken. Onze expertise zorgt ervoor dat uitstroomprocessen soepel en conform de wet verlopen.

Automatisering en digitalisering

Het automatiseren van de personeelsadministratie is een ander speerpunt. AvPS helpt bedrijven met het digitaliseren van hun personeelsdossiers, wat zorgt voor efficiëntie, betere toegankelijkheid van gegevens, en vermindering van fouten.

Managementrapportages

AvPS voorziet in managementoverzichten met betrekking tot verzuim, verlofdagen, en andere personeel gerelateerde statistieken. Deze overzichten zijn cruciaal voor het maken van geïnformeerde beslissingen en het strategisch plannen van personeelsbehoeften.

Ziekteverzuimbeheer

Het beheer van ziekteverzuimdossiers, inclusief de naleving van de Wet Poortwachter, is een complexe maar essentiële taak. AvPS zorgt voor de correcte afhandeling van ziek- en betermeldingen en het bijhouden van de vereiste documentatie.

Functieomschrijvingen en organisatieadvies

Ten slotte helpt AvPS bij het opstellen van functieomschrijvingen en het adviseren over organisatiestructuren. Dit omvat het definiëren van bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen een organisatie, wat bijdraagt aan een duidelijke en efficiënte bedrijfsvoering.

Door het uitbesteden van deze essentiële HR-functies aan AvPS kunnen bedrijven zich richten op hun kernactiviteiten, terwijl ze verzekerd zijn van een professionele en compliant HR-afdeling. AvPS biedt niet alleen expertise en efficiency, maar ook een strategische partner in het beheer van het menselijk kapitaal.

Jan Jan

Een offerte ontvangen?

Vraag hieronder gelijk een offerte aan voor het uitbesteden van de loonadministratie.

  • Velden met een * zijn verplicht.