Bouw en Reiniging: AvPS machtigen

November 2020:

Bouw en Reiniging: AvPS machtigen

Klanten in Bouw en Reiniging dienen ons te machtigen.

• Vanaf 1 januari a.s. kan er alleen nog maar ingelogd worden op het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP) via eHerkenning.
• Daardoor zullen alle eerdere machtigingen komen te vervallen.
• Daarom moet er een nieuwe ‘ketenmachtiging’ worden afgegeven.*

Dit is noodzakelijk om ons de aan- en afmeldingen van personeel te laten verzorgen, evenals de periodieke loonopgave (PLO).

 

Klik op deze link om de ketenmachtiging te regelen.