Minimumloon per 1 januari 2024

December 2024:

 

Per 1 januari 2024 vindt er een substantiële wijziging in het minimumloon plaats. De vaste minimum maand-, week- en daglonen zullen namelijk verdwijnen. Daarentegen worden werkgevers verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen, onafhankelijk van hoeveel uren per week de werknemer werkt.

Deze wetswijziging maakt de salariëring eerlijker, omdat het referentiemaandloon niet langer als basis dient voor het loon waar de werknemer recht op heeft. Verzorgt AvPS je salarisadministratie? Dan verwerken wij de wijzigingen die nodig zijn.

 

Minimumloon per leeftijd per 1 jan. 2024

Op 1 juli wordt een verhoging van het wettelijk minimumloon verwacht. AvPS houdt je ervan op de hoogte!

Alsnog een vast bedrag per maand afspreken? Dat mag alleen als de arbeidsduur per week in een cao of in een schriftelijke arbeidsovereenkomst is vastgelegd.

Berekening maandloon vanuit het nieuwe uurloon.

Bron: Rijksoverheid.nl