Nieuwsbericht: Rapportageverplichting WPM vanaf 1 juli 2024

Juli 2024:

Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit vanaf 1 juli 2024

Vanaf 1 juli 2024 zijn organisaties met 100 of meer werknemers verplicht om te rapporteren over het zakelijke en woon-werkverkeer van hun medewerkers. Deze verplichting, bekend als de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM), was oorspronkelijk gepland voor 1 januari 2024 maar is uitgesteld om organisaties meer voorbereidingstijd te geven.

Voor wie?
Als uw organisatie 100 of meer werknemers heeft, moet u vanaf 1 juli 2024 de gegevens over het zakelijke en woon-werkverkeer van uw medewerkers rapporteren. De deadline voor het indienen van de gegevens over 2024 is uiterlijk 30 juni 2025.

Vrijwillig rapporteren
Alle organisaties, inclusief die met minder dan 100 werknemers, mogen nu al vrijwillig gegevens indienen. Deze gegevens worden niet automatisch doorgestuurd naar de omgevingsdienst, maar kunnen worden gebruikt voor onderzoek mits u daarvoor toestemming geeft en de gegevens geanonimiseerd worden.

Belangrijke data:

  • 30 juni 2024: Vrijwillige rapportage is mogelijk tot deze datum om inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot van werkgebonden personenmobiliteit.
  • 1 juli 2024: Verplichte rapportage begint voor organisaties met 100 of meer werknemers. Zorg dat uw administratie gereed is voor het indienen van gegevens in 2025.
  • 30 juni 2025: Deadline voor het indienen van gegevens over de tweede helft van 2024 of het gehele jaar 2024. Geef op het online formulier aan welke optie u kiest.

Waarom rapporteren?
Deze rapportage is onderdeel van Nederland’s inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen. Zakelijk verkeer en woon-werkverkeer van werknemers dragen significant bij aan de totale uitstoot. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil deze gegevens gebruiken om de impact te evalueren en verdere maatregelen te kunnen nemen.

Uw rol als werkgever
Als werkgever speelt u een cruciale rol in het verduurzamen van werkgebonden personenmobiliteit. Dit kan onder meer door thuiswerken te stimuleren, gebruik te maken van openbaar vervoer, fietsen of elektrische auto’s te promoten. Uw rapportage kan worden gebruikt om advies op maat te ontvangen voor verdere verduurzaming.

Toezicht en handhaving
De omgevingsdienst is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de rapportageverplichting. Zij controleren of de vereiste gegevens correct zijn ingediend. Vrijwillig ingediende gegevens worden niet door de omgevingsdienst ingezien.

Dit nieuwsbericht is gebaseerd op de recente updates van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bron: RVO