SLIM-subsidie: Nieuwe Kansen voor opleiding en ontwikkeling in het MKB

Juli 2024:

SLIM-subsidie

Het STAP-budget voor individuele scholing is per 2024 vervangen door de SLIM-subsidie, een nieuwe regeling gericht op het stimuleren van opleidingen binnen bedrijven. Deze verandering betekent dat werkgevers nu kunnen profiteren van subsidie voor de ontwikkeling en bijscholing van hun personeel.

De SLIM-subsidie, gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, richt zich specifiek op het midden- en kleinbedrijf (MKB). Jaarlijks wordt er 48 miljoen euro beschikbaar gesteld voor initiatieven die leren en ontwikkelen binnen het MKB bevorderen. Deze subsidie kan in de komende jaren mogelijk nog worden uitgebreid.

Ondernemers in het MKB kunnen de SLIM-subsidie onder andere gebruiken voor:

  • Het in kaart brengen van de scholingsbehoefte binnen het bedrijf en het opstellen van een opleidings- of ontwikkelplan.
  • Het verstrekken van loopbaan- of ontwikkeladviezen aan werknemers.
  • Ondersteuning bij het ontwikkelen of implementeren van leermethoden, zoals bedrijfsscholen, online leerplatforms of e-learning.
  • Het aanbieden van praktijkleerplaatsen voor beroepsopleidingen bij erkende leerbedrijven.

Aanvragen SLIM-subsidie

Voor MKB’ers die gebruik willen maken van de SLIM-subsidie, zijn er meerdere aanvraagperiodes per jaar. In 2024 zijn deze in maart en september. Meer informatie en het aanvraagproces zijn beschikbaar op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.

Deze wijziging biedt nieuwe mogelijkheden voor werkgevers om te investeren in de vaardigheden en kennis van hun personeel, wat essentieel is voor de groei en innovatie van hun bedrijf.

AvPS kan ondersteuning bieden

Wilt u meer weten over SLIM-subsidie? Neem contact op met ons!