Verplichte eindafrekening door werkgever

Mei 2024

Verplichte eindafrekening door werkgever

In een recente rechtszaak heeft de kantonrechter beslist dat een werkgever de volledige eindafrekening aan een werknemer moet betalen, zonder de mogelijkheid om dit te verrekenen met andere vorderingen. Dit besluit onderstreept de strikte regelgeving rond het einde van een arbeidsovereenkomst.

Details van de uitspraak

De werknemer had recht op diverse vergoedingen aan het einde van het dienstverband, waaronder loon, vakantiegeld, een transitievergoeding, en een aanzegvergoeding. Ondanks de financiële moeilijkheden van de werkgever, wees de rechter het verzoek af om deze verplichtingen te verminderen. Hierdoor moet de werkgever de volledige bedragen uitbetalen zoals vastgesteld door de rechtbank.

Verwerping van verrekening verweer

Het verweer van de werkgever om bedragen te verrekenen met vermeende vorderingen op de werknemer, zoals kosten voor verduisterde spullen, werd verworpen. Dit kwam doordat deze vorderingen niet eenvoudig te bewijzen waren en niet gedetailleerd werden onderbouwd met documentatie.

Belangrijke punten voor werkgevers

Deze zaak benadrukt het belang voor werkgevers om correcte eindafrekeningen te verzorgen en zich strikt te houden aan de regels die gelden bij de beëindiging van arbeidsovereenkomsten. Verder toont het de risico’s van het niet volgen van de wettelijke vereisten, zoals de noodzaak van een nauwkeurige administratie van vakantiedagen en de beperkingen in het verrekenen van kosten zoals studiekosten.

AvPS: Partner in werkgeverszaken

Bij AvPS begrijpen we de complexiteit van arbeidswetgeving en de uitdagingen die werkgevers tegenkomen bij de afwikkeling van arbeidsovereenkomsten. Onze experts bieden gerichte ondersteuning en advies om te zorgen dat uw praktijken in lijn zijn met de actuele wet- en regelgeving. Heb je vragen of behoefte aan assistentie? Neem dan snel contact op met ons team. Wij staan klaar om je te helpen met professionele oplossingen op maat.

De rechtszaak dient als een duidelijke herinnering dat werkgevers nauwgezet moeten omgaan met de afwikkeling van arbeidsovereenkomsten en dat pogingen tot verrekening vaak niet worden toegestaan zonder grondige bewijsvoering en wettelijke basis.

Voor meer details over de specifieke bedragen en wettelijke referenties, raadpleeg de originele uitspraak en gerelateerde documentatie (Salaris Vanmorgen)