Wijzigingen per 1 juli 2023

Juli 2023:

Wijzigingen per 1 juli 2023

We kijken voor de werkgever naar gevolgen van wijzigingen voor de loonadministratie in 2023 en 2024. De meeste wijzigingen in wet- en regelgeving vinden per 1 januari van het nieuwe jaar plaats, maar toch zijn er nog een aantal wijzigingen die per 1 juli 2023 in werking treden, zoals de nieuwe Pensioenwet en de halfjaarlijkse stijging van het minimumloon. Ook blikken we vooruit en kijken we wat er al bekend is aan nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2024.

Wet toekomst pensioenen

De overgang naar een nieuw pensioenstelsel is gestart op 1 juli 2023. Toen begon de transitiefase die een paar jaar duurt. Gedurende deze tijd gaan werkgevers en werknemers met elkaar afspraken maken over het aanpassen van de pensioenregeling. Daarna gaan pensioenuitvoerders die afspraken uitvoeren.

Loondoorbetaling zieke AOW-er naar zes weken

De loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigde werknemers is vanaf 1 juli 2023 naar zes weken verkort. Voor werknemers die op 1 juli 2023 al ziek waren, blijft de termijn van 13 weken gelden.

Verplichting visie op re-integratietraject

De werkgever en werknemer zijn vanaf 1 juli 2023 verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven. De verplichting om de visies op het re-integratietraject toe te voegen geldt alleen voor stukken die na 1 juli 2023 zijn opgesteld.

Nieuwe situatie voor thuiswerkende grensarbeiders

Werknemers kunnen vanaf 1 juli 2023 op basis van de kaderovereenkomst telewerken in de woonstaat tot 50% van de totale arbeidstijd, zonder dat dit leidt tot wijziging van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving. Werknemers of werkgevers die een beroep willen doen op deze Kaderovereenkomst kunnen een aanvraag indienen bij de SVB voor het afsluiten van een zogenoemde artikel 16 overeenkomst.

Brutominimumloon stijgt

Het brutominimumloon is per 1 juli 2023 vastgesteld op: € 1.995,00 per maand, € 460,40 per week en € 92,08 per dag.
Ten opzichte van januari 2023 stijgt het brutominimumloon per maand met 3,13%.

Daglonen

De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW worden aangepast met de stijging van het brutominimumloon per maand, en worden dus per 1 juli 2023 ook met 3,13% verhoogd.
Het maximumdagloon wordt per 1 juli 2023 vastgesteld op € 264,57.

Jeugd-LIV

De criteria voor het jeugd-LIV zijn per juli 2023 aangepast op basis van het gemiddelde minimumloon van januari 2023 en juli 2023. De resulterende uurlooncriteria voor het jeugd-LIV in 2023 zijn als volgt:

Leeftijd van 20 jaar bereikt op 31-12-2022:
Ondergrens = € 9,79
Bovengrens = € 12,04

Leeftijd van 19 jaar bereikt op 31-12-2022:
Ondergrens = € 7,34
Bovengrens = € 10,89

Leeftijd van 18 jaar bereikt op 31-12-2022:
Ondergrens = € 6,12
Bovengrens = € 8,17

Bron: Salaris van Morgen