Vakantiedagen

Vakantie is een essentieel aspect van werk-privébalans en welzijn op de werkplek. Werknemers hebben recht op betaald vakantieverlof volgens de Nederlandse wetgeving.

Opbouw en berekening van vakantiedagen

Volgens de Nederlandse wet hebben werknemers recht op betaald vakantieverlof, berekend als viermaal het aantal werkdagen per week. Voor een werknemer die bijvoorbeeld vijf dagen per week werkt, betekent dit minimaal 20 betaalde vakantiedagen per jaar. Daarnaast kunnen cao’s vaak extra bovenwettelijke vakantiedagen bevatten. Vakantiedagen worden gedurende het jaar opgebouwd en werknemers kunnen deze opnemen na overleg met de werkgever. Bij de berekening van vakantiedagen wordt rekening gehouden met zowel het aantal gewerkte dagen als het aantal uren per week. Voor deeltijdwerknemers geldt het recht op vakantie in verhouding tot het aantal gewerkte uren.

Vakantie aanvragen en goedkeuring

Werknemers dienen hun vakantiewensen bij de werkgever in te dienen, die binnen twee weken moet reageren. Indien er geen reactie komt, worden de vakantiewensen van de werknemer geacht te zijn goedgekeurd. Werkgevers kunnen vakantieaanvragen alleen weigeren om gewichtige redenen en moeten alternatieve vakantieperiodes aanbieden. Werknemers hebben het recht om wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar op te nemen. De opname van vakantiedagen dient in overleg met de werkgever te gebeuren, met inachtneming van bedrijfsbelangen en cao-afspraken.

Specifieke situaties

Bovenwettelijke vakantiedagen mogen worden afgekocht, maar wettelijke vakantiedagen niet. Werknemers kunnen bovenwettelijke vakantiedagen eventueel ruilen tegen andere arbeidsvoorwaarden. Het opsparen van vakantiedagen is toegestaan, maar vakantieaanspraken vervallen na een bepaalde termijn.

Tijdens ziekte bouwen werknemers nog steeds vakantiedagen op. Als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie, kan hij zich arbeidsongeschikt melden en worden de resterende dagen niet als vakantie beschouwd. Bij beëindiging van het dienstverband hebben werknemers recht op uitbetaling van openstaande vakantiedagen.

Voor meer vragen over vakantiedagen, kijk op de website van de Rijksoverheid.

Zowel werkgevers als werknemers moeten op de hoogte zijn van hun rechten en plichten met betrekking tot vakantiedagen. AvPS staat klaar om organisaties te ondersteunen bij HR-gerelateerde zaken, om een gezonde en productieve werkomgeving te waarborgen.

Jan Jan

Een offerte ontvangen?

Vraag hieronder gelijk een offerte aan voor het uitbesteden van de loonadministratie.

  • Velden met een * zijn verplicht.